Kekuatan Doa Seorang Lelaki Tua

Kekuatan Doa Seorang Lelaki Tua

Jiromedia.com -Syaikh Abdullah Azzam menceritakan tentang seorang lelaki tua bernama Muhammad Umar. Ikhwan-ikhwan menuturkan kisahnya kepada Syaikh.

Suatu hari pesawat tempur musuh menyerang mujahidin. Para mujahid pun bersembunyi di tempat yang aman. Namun tidak demikian dengan seorang lelaki tua bernama Muhammad Umar.

Ia menatap pesawat-pesawat tempur yang membombardir mujahidin dan berdoa, “Ya Rabbku, siapakah yang lebih besar; Engkau atau pesawat tempur itu? Siapa yang lebih hebat; Engkau atau pesawat tempur itu?

Engkau membiarkan hamba-hamba-Mu menjadi mangsa serangan pesawat-pesawat tempur itu.” Dia menengadahkankedua tangannya ke langit dan berbicara dengan Allah beberapa saat melalui Tauhid Uluhiyah. Tak sampai kata-katanya berakhir, mendadak pesawat tempur itu jatuh tanpa ditembak satu peluru pun.

Kantor berita di Kabul kemudian menyiarkan bahwa sebuah pesawat tempur yang diawaki seorang jenderal dari Rusia jatuh.


Sumber : kiblatnet
Diambil dari Tarbiyah JIhadiyah jilid ke-11 karya syaikh Abdullah Azzam rahimahullah

Admin

Please Share šŸ˜Š


Sign out
Blogger
Disqus
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai
How to style text in Disqus comments Top Disqus Commentators
  • To write a bold letter please use <strong></strong> or <b></b>.
  • To write a italic letter please use <em></em> or <i></i>.
  • To write a underline letter please use <u></u>.
  • To write a strikethrought letter please use <strike></strike>.
  • To write HTML code, please use <code></code> or <pre></pre> or <pre><code></code></pre>.
    And use parse tool below to easy get the style.
Show Parse Tool Hide Parse Tool

How to get ID DISQUS - http://disq.us/p/[ID DISQUS]

strong em u strike
pre code pre code spoiler
embed

0 Comment

Add Comment

Show Parse Tool Hide Parse Tool


close